ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อพบกับอาจารย์ประจำวิชาได้ตามรายละเอียดดังนี้  

Read More

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  4-8 กันยายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม 1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/2559 , S/2560 1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น 2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th หมายเหตุ : 1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 60  และ 7-8 ตุลาคม 60 3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2222 ต่อ 1264  

Read More

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 25  สิงหาคม 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ*** โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4 **ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ 2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะค่ะ*** โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต เลขบัญชี 020-0-09494-4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จและแจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน มี 2 ขั้นตอนดังนี้  1.1  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4           ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท (ภาคการศึกษา S/60 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 วิชา)  1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  2.นักศึกษาที่ทำการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วยนะคะ 3.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559 หลักสูตรฯ มีความจำเป็นทีจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค 2/2559 ในสัปดาห์สุดท้าย จากเดิม สอบวันที่ 13-14 พ.ค.2560 เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560 หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ โทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389

Read More

แนวรบ คลองหลวง ยกระดับ สถานการณ์ใหม่ “ความรุนแรง” รออยู่

แนวรบ คลองหลวง ยกระดับ สถานการณ์ใหม่ “ความรุนแรง” รออยู่

ข่าวสด : คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง  แม้ความพยายามที่จะขยายผลจากการถอดถอน “สมณศักดิ์” ของ พระเทพญาณมหามุนี ให้กลายเป็น พระไชยบูลย์ สุทธิผล ไปสู่การสึกหาเพื่อให้พ้นไปจากความเป็นสมณะ แต่เรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปอย่างง่ายดาย หากฟังจาก พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คนใหม่ ก็จะรู้ว่าต้องดำเนินไปด้วยความสลับซับซ้อน เป็นความสลับซับซ้อนและใช้เวลานาน เว้นแต่จะอาศัยอำนาจตาม “มาตรา 44” ดำเนินการเพื่อสนองอารมณ์ของบรรดาวัยรุ่นใจร้อนที่เงื้อตีนเพื่อลง “สหบาทา” แต่ก็ใช่ว่าจะทำได้อย่างง่ายๆ เพราะเรื่องนี้สัมพันธ์กับ “มหาเถรสมาคม” (มส.) อันเป็นเรื่องของคณะสงฆ์และต้องใช้กฎหมายของพระมาเป็นบรรทัดฐาน นั่นก็คือ พระธรรมวินัย ยิ่งกว่านั้นยังขึ้นอยู่กับว่าจะได้ตัว พระไชยบูลย์ สุทธิผล มาหรือไม่ ปมเงื่อนสำคัญจึงอยู่ที่ว่าด้วยมาตรการจาก “มาตรา 44” จะสามารถได้ตัว พระไชยบูลย์ สุทธิผล มาอยู่ในเงื้อมมือของกฎหมายหรือไม่ ตรงนี้จึงไขรหัสและความสงสัยทั้งปวงจนหมดสิ้น ที่ทางด้านวัดพระธรรมกายตั้งข้อสงสัยตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แล้วว่าหากเดินทางไปพบกับดีเอสไอคงไม่แคล้วจะถูกสึก จึงเป็น “คำตอบ” ได้เป็นอย่างดี การไม่ยอมเดินทางไปยังสภ.คลองหลวงในเดือนมิถุนายน 2559 อันนำไปสู่ปฏิบัติการอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2559 กระทั่งต่อสายยาวมายังเดือนกุมภาพันธ์ และยืดเยื้อมายังเดือนมีนาคม 2560 เป้าหมายจึงอยู่ตรงนี้ อาจต้องการดำเนินคดี แต่แท้จริงแล้วคือ ต้องการ “สึก” เพราะว่าการสึก พระไชยบูลย์ สุทธิผล ไม่สามารถสึกลับหลังได้จำเป็นต้องได้ตัว เรื่องที่คิดว่าง่ายจึงอาจไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างที่คิด แม้ว่าจะมี “มาตรา 44” อยู่ในมือก็ตาม นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เมื่อมีการประกาศใช้อำนาจตาม “มาตรา 44” สถานการณ์อันเกี่ยวกับ พระไชยบูลย์ สุทธิผล จึงได้ยกระดับไปเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ทุกมาตรการที่ลงมือจึงรวมศูนย์ไปสู่การได้ตัว เพราะหากไม่ได้ตัวก็จะไม่สามารถดำเนินคดี ก็จะไม่สามารถสึกหาลาพ้นไปจากความเป็นพระ ก็จะไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการกับวัดพระธรรมกายและสาขาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะต้องการ “สึก” จึงต้องเปิด “ศึก”…

Read More