ปฏิทินการศึกษา 2/2561

ปฏิทินการศึกษา 2/2561

ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2561 วันจันทร์ที่ 21  – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4- วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 1/2561 วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2561 วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2561 วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 กิจกรรมสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาค

Read More