ปฏิทินการศึกษา S/2561

ปฏิทินการศึกษา S/2561

ภาคเรียนที่ S /2561 วันจันทร์ที่ 4  – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนเรียนภาค S/2561 วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ S/2561 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอม S/2561 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 สอบปลายภาค

Read More