ปฏิทินการศึกษา 2/2560

ปฏิทินการศึกษา 2/2560

ภาคเรียนที่ 2 /2560 วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2560 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 1/2560 วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2560 วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2560 วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 วันหยุดมหาวิทยาลัยรังสิต

Read More