ปฏิทินการศึกษา 1/2560

ปฏิทินการศึกษา 1/2560

ภาคเรียนที่ 1 /2560 วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2560 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 1/2560 วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 2- วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 วันประสาทปริญญา *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันอังคารที่…

Read More