ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูผลการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูผลการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาผ่านทางเวปไซด์ https://intranet.rsu.ac.th/SignIn.aspx username : Uตามด้วยรหัสนักศึกษา password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  

Read More