ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะค่ะ*** โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต เลขบัญชี 020-0-09494-4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จและแจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน มี 2 ขั้นตอนดังนี้  1.1  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4           ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท (ภาคการศึกษา S/60 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 วิชา)  1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  2.นักศึกษาที่ทำการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วยนะคะ 3.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More