ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  4-8 กันยายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม 1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/2559 , S/2560 1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น 2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th หมายเหตุ : 1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 60  และ 7-8 ตุลาคม 60 3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2222 ต่อ 1264  

Read More