ปฏิทินการศึกษา 1/2561

calendar-660670_640

ภาคเรียนที่ 1 /2561

วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอม S-1/2561 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 1/2561
วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 2/60,S/61

วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/60,S/61=

วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/60,S/61
 วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
 วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  สอบปลายภาค
 วันเสาร์ที่ 1- วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561  สอบปลายภาค
 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561  วันประสาทปริญญา *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Related posts