ปฏิทินการศึกษา 2/2560

calendar-660670_640

ภาคเรียนที่ 2 /2560

วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2560

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 2/2560

วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 1/2560
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2560

วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2560

วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

วันหยุดมหาวิทยาลัยรังสิต

Related posts