ปฏิทินการศึกษา 2/2561

calendar-660670_640

ภาคเรียนที่ 2 /2561

วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2561

วันจันทร์ที่ 21  – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 2/2561

วันจันทร์ที่ 4- วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 1/2561
วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2561

วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2561

วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 กิจกรรมสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  สอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  สอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาค

Related posts