ปฏิทินการศึกษา S/2561

calendar-660670_640

ภาคเรียนที่ S /2561

วันจันทร์ที่ 4  – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนเรียนภาค S/2561

วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ S/2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เทอม S/2561

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

สอบปลายภาค

Related posts