ปฏิทินการศึกษา 1/2560

calendar-660670_640

ภาคเรียนที่ 1 /2560

วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 1/2560

วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 2/59,S/60

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60

วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 2- วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

สอบปลายภาค

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

วันประสาทปริญญา *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561

วันหยุดมหาวิทยาลัยรังสิต

Related posts