ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูผลการศึกษา

regis

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาผ่านทางเวปไซด์

https://intranet.rsu.ac.th/SignIn.aspx

username : Uตามด้วยรหัสนักศึกษา

password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

intranet

 

Related posts