ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

book

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะค่ะ***

โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขบัญชี 020-0-09494-4

เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จและแจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th
สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น)
คำแนะนำ:           

 

1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน มี 2 ขั้นตอนดังนี้

 1.1  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

          ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

          เลขบัญชี 020-0-09494-4

          ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท (ภาคการศึกษา S/60 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 วิชา)

 1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th 

2.นักศึกษาที่ทำการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วยนะคะ

3.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

S-60

Related posts