ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

PicBrochure_RSU-Cyber-University

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560
กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  4-8 กันยายน 2560
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม

1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/2559 , S/2560

1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4

3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม

มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th

หมายเหตุ :

1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 14 กันยายน 2560

2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 60  และ 7-8 ตุลาคม 60

3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2222 ต่อ 1264

 

Related posts