ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

PicBrochure_RSU-Cyber-University

ประกาศตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อพบกับอาจารย์ประจำวิชาได้ตามรายละเอียดดังนี้

1

1

 

Related posts