ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี 12000

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ติดต่องานธุรการนักศึกษาทั่วไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธุรการ
คุณอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ์ (คุณเฟิร์น)
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 1264 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.)
โทรสาร : 02-997-2222 ต่อ 1264
email address : amonrat.w@rsu.ac.th

ติดต่องานวิชาการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์วศิน  อุสันโน
หัวหน้าหลักสูตรการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือ  : 081-618-5111
โทรสาร : 02-997-2222 ต่อ 1264

สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ LMS
โทรศัพท์ : 02-502-8459-60 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.)
โทรศัพท์มือถือ : 085-070-5912 (จันทร์-ศุกร์ 17.30-22.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.)
ID Line : aon4408
Call Center ( ภายใน ) : 3387
Fanpage : RSU Cyber University ปริญญาระบบออนไลน์ ม.รังสิต

แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต