ปฏิทินการศึกษา

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

วันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2559
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 วันเริ่มการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วันแจ้งจบการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2559
วันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 1/2559
วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2559 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2559 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 1/2559 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 กิจกรรมสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 วันสอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 วันสอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วันสอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรปิดทำการเนื่องจากจบภาคการศึกษาที่ 2/2559