โครงสร้างเว็บไซต์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต

index_rsu_2
1. ส่วนเมนูหลัก

  นำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลคณะ รายละเอียดหลักสูตร บุคลากร ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน และตัวอย่างบทเรียน เป็นต้น

2. ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์

  นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆตลอดจนปฎิทินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดทั้งภาคการศึกษา

3. ส่วน Log in

  สำหรับผู้เรียนในหลักสูตร ฯ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการกรอก Username และ Password และคลิกปุ่ม Log in เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

4. ส่วนรับสมัครนักศึกษาใหม่

  สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรฯ โดยสามารถคลิกเลือกที่ส่วนรับสมัครนักศึกษาใหม่
  เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

5. ส่วนการบรรยายสด / การติวสด

  ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการบรรยายสด / การติวสด จากอาจารย์ผู้บรรยายของแต่ละรายวิชา
  โดยสามารถติดตามกำหนดการได้จากปฏิทินกิจกรรม และประกาศข่าวจากหน้าเว็บไซต์

6. ส่วนประเด็นเด่น

  นำเสนอข่าวสาร ประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ จากข่าวหนังสือพิมพ์

7. ส่วนรวมกฎหมายน่ารู้

  นำเสนอบทความ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

8. ส่วนกลุ่มสังคม

  สำหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้เรียนในหลักสูตร สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่นี่