สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากใจ ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดีคณะ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต
chatanati
ยินดีต้อนรับ สู่ RSU Cyber University ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ เราท่านทุกคนคงจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ใบนี้ ทั้งภัยพิบัติ และ วิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งภาวะโลกร้อน เด็กยุคใหม่ ที่ถูกเรียกว่า GEN Z จะต้องปรับตัวอย่างมากมาย การเรียนการสอนแบบเดิมๆ คงจะหมดไปในไม่ช้า เพราะ ไม่เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ที่สามารถหาความรู้จาก อินเตอร์เน็ต ได้อย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว กว่าถามครู
ในทศวรรษหน้า ต่อจากนี้ อีกไม่เกิด 10 ปี นับจากนี้ อาชีพหลากหลายอาชีพ จะ หายไป หลายอาชีพ ถูกแทนที่ด้วย เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ รถยนต์ที่วิ่งตามท้องถนน จะเติม น้ำเปล่า มีเพียง ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น ที่จะนำพาชีวิต ให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆ ได้ เพราะ เป็นสิ่งที่เครื่องจักร สังเคราะห์เองไม่ได้ อาชีพที่ต้องใช้ความคิดจะอยู่รอด นั่นหมายถึง ปัญญาชนผู้ใฝ่รู้เท่านั้น ที่คงอยู่
อีกทั้งการศึกษาไทยโดน ประณาม จากทั่วโลก ตัวอย่างการศึกษาของ OECD PISA 2012 ว่า การศึกษาไทย นั่น อยู่อันดับ 50 จาก 65 ประเทศ ล้วนแล้วเป็น ผลจาก การไม่ปรับตัวของ ทั้ง สถาบัน อาจารย์ และ ผู้ใหญ่ ที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ที่ไม่สอดคล้องการเจริญเติบโต ของ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากมาย แต่เรายังคง อยู่กับที่ ตำราเล่มเดิมสมัยเรียนจบมา สอนแบบเดิมทุกรุ่น ไม่เคยคิดถึงนวัตกรรมวิจัยอะไรใหม่ แล้วจะมาโทษกันเองว่า เราล้าหลัง ไม่ทันแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน
ที่นี้ RSU Cyber University การศึกษา ถูกออกแบบใหม่ อย่างตั้งใจให้สอดคล้องกับยุคสมัย ตามแนวคิด แบบ Flipped Classroom ที่ผู้เรียน สามารถเรียนได้ล่วงหน้า ที่ใดเวลาใดก็ได้ และมา ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ กับอาจารย์จริง ในเวลาที่นัดหมายกันไว้ ทั้งแบบ เผชิญหน้า หรือ ผ่านเครือข่าย ระบบใหม่ ของ RSU Cyber University ถูกออกแบบใหม่อย่างตั้งใจ ที่จะปิดจุดอ่อนทั้งหมด ที่มีมาในอดีต ตั้งแต่ ระบบลงทะเบียน ชำระเงิน ตลอดจน อุปกรณ์โมบาย (Mobile) ต่างๆ ซึ่งสามารถให้บริการ ตั้งแต่รหัส 59 ในเดือนสิงหาคม 2559 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบถูก ออกแบบให้เป็นแบบ MOOC (Massive Open Online Classroom) ตั้งแต่ต้น เพื่อรองรับ AEC ที่เป็นมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนกันได้ทั่วโลก
หลักสูตรการเรียนออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย ที่ RSU Cyber University เป็นอีกทางเลือก ยุคใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับ นักศึกษาสามารถเรียนจริงจาก อาจารย์ที่สอนจริง ผ่านเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลา ท่านสามารถได้ทั้งความรู้ และปริญญาที่มีศักดิ์ และสิทธิ์เท่าเทียมกับการเรียนในห้องเรียนทุกประการ
ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน