คู่มือลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
การสมัครเข้าเรียน
ผู้สนใจเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ระบบทางไกลอินเตอร์เน็ตสามารถเข้ามา สมัครผ่านทางระบบ Online Register ได้ที่ http://www.rsu-lawonline.com เมื่อเข้ามายังที่เว็ปไซต์ดังกล่าวให้ทำการคลิกที่ Banner “รับสมัคร นักศึกษาใหม่” เพื่อเข้าสู่การกรอกแบบฟอร์มการสมัครซึ่งปุ่มดังกล่าวจะปรากฏ

test

หลังจากคลิกที่ปุ่มขั้นตอนต่อไปแล้วนั่นจะปรากฏฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
 

step2-register

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและช่องที่มีเครื่องหมาย * แสดงให้เห็นว่าช่องดังกล่าวถูกบังคับให้กรอก เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ซึ่งเมื่อข้อมูลที่ทำการกรอกถูกต้องระบบจะทำการสร้างรหัสอ้างอิง
 

step3-register

จากนั้นกด Submit เพื่อทำการลงทะเบียน
 

step4-register

 

 

 

ท่านจะต้องส่งหลักฐานการสมัครมาที่
สำนักงาน RSU Cyber University
อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5) ชั้น 2 ห้อง 236 มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9972222-30 ต่อ 3242 , 3245
หมายเลขโทรสาร 02-997-2222-30 ต่อ 3243
lms9

ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่ RSU CyberU เบอร์โทรศัพท์ 02-997-2222-30
ต่อ 3242, 3245 โทรสาร 02-997-2222-30 ต่อ 3243

นักศึกษาจะต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้สำหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง